Tuesday, September 20, 2011

De pracht en praal van een eigentijdse wereldstad

Michiel Wagenaar (2006) vroeg het zich ook af;
Hoe ziet een eigentijdse wereldstad er nou eigenlijk uit?

"Het antwoord daarop werd nergens zo overtuigend 
gegeven als in Parijs. Daar werd vanaf 1853 de 
vernieuwing van het slonzige centrum energiek aanpakt 
door Georges Eugène Haussmann, die een stelsel van 
ruime boulevards en avenues dwars door de bestaande 
bebouwing uithakte. Die ingrepen dienden niet alleen 
om de verkeerscongestie aan te pakken, maar werden 
ook ingezet als instrument van stadsverfraaiing. De 
kaarsrechte doorbraken dienden in veel gevallen als 
zicht-as op standbeelden of imposante gebouwen. 
Langs de flanken van de nieuwe boulevards verrezen 
in één ontwerp vormgegeven, 
symmetrisch gecomponeerde bouwblokken."Wagenaar, M.   (2006). Het Paspoort van Amsterdam. Rooilijn,  39 ( 6),  267. 

No comments:

Post a Comment