Sunday, July 10, 2011

Wel of geen welstand; een dilemma

"Antwerpen, alles wat er in de moderne tijd bijgebouwd is, volgt de logica van het incident. Elk gebouw volgt zijn eigen voorkeur. Groen, paars, geel, hoogte, bouwstijl, het verschiet per pand. Dat maakt het verschil met Nederland, en het heeft iets dubbels. Soms is het foeilelijk, soms is de chaos charmant. Dat is Belgi├ź. Ik hou er wel van."  J. van der Lans

Moeten we in Nederland meer richting een Belgisch model, of toch niet? In veel gemeenten bestaat daarover momenteel discussie. Welstand blijft een hekel discussiepunt en vereist daarom op zijn minst een goede afweging, derhalve het afschaffen van welstand mogelijk een grote impact kan hebben op het ruimtelijke beeld van een stad of dorp. Een advies aan de gemeentelijke politiek is dan ook om niet klakkeloos over te gaan tot het intrekken van de welstandsnota, maar ook de mogelijke consequenties daarvan nadrukkelijk in overweging te nemen. Een misplaatst bouwwerk kan immers het ruimtelijk beeld voor de komende vijftig jaar 'ontcieren'.

Zie ook: Wel of geen welstand; een dilemma

No comments:

Post a Comment