Thursday, June 23, 2011

Menigeen zal  beamen dat Tilburg een lelijke, grijze en grauwe stad is, 
maar onderstaand gebouw is van ongekende schoonheid.Foto's: René Wit

No comments:

Post a Comment