Monday, March 7, 2011

Neem de trein

"De trein blijft zich een weg door mijn leven banen. Maar een trein vergeef je veel, omdat het een trein is. In tegenstelling tot de auto rijdt hij langs de achterkant van de wereld . De geklasseerde huizen van de stationsbuurt blijken halve krotten te zijn, maar die puinhoop krijg je pas te zien vanaf het spoor. Er is geen voertuig dat je een eerlijker indruk geeft van het land dan de trein. Aanschouw dus onze tuintjes, onze duiventillen en koterijen. Zie onze onderbroeken drogen aan de draad. Aanschouw de tuinkabouters, onze selder en onze prei. Onze veranda’s en onze gemetselde barbecues. Kijk hoe de koeien langs het traject gestaag baan ruimen voor de bakstenen gedrochten die smakelozen met de goedkeuring van de bank in dat Vlaamse landschap hebben neergepoot. Neem de trein."

Uit De helaasheid der dingen

No comments:

Post a Comment