Monday, March 21, 2011

‘Naked City – The death and life of authentic urban places’

Upper East Side, NYC

New York is een dynamische stad, die continu in beweging is. Dat geldt ook voor het karakter van the big apple. New Yorkers zien hun geliefde buurten in toenemende mate plaatsmaken voor trendy stadswijken. Nieuwe buurten met hippe clubs, mainstream winkelketens, exclusieve boetieken, hoogbouw en al evenhoge huurprijzen.
Herstructurering van stadswijken is nodig om (verdere) verloedering tegen te gaan, maar gaat helaas ten koste van karakteristieke buurten. Ze worden stuk voor stuk ingewisseld voor anonieme stadswijken, de echte 'Yanks' moeten hun heil elders zoeken. Dit is van grote invloed op sociale en culturele kenmerken van de buurt. Het karakter is aan verandering onderhevig.

Het is een proces wat ook Sharon Zukin aan het hart gaat, zij zag New York haar ware ziel verliezen. Velen echte New Yorkers zijn gedwongen hun buurt te verlaten,  als gevolg van de stijgende huurprijzen. Zakin probeert deze ontwikkelingen te begrijpen en te agenderen in haar boek 'Naked City – The death and life of authentic urban places’, teneinde een kentering in het denken op gang te brengen.


No comments:

Post a Comment