Saturday, June 9, 2012

Rietveld Schröderhouse

UNESCO world heritage, just around the corner. 

do it yourself.


Almere. Nog nooit van mijn leven was ik er geweest, en dus, besloot ik op een zonnige zondagmiddag in januari op ontdekkingsreis naar Almere te gaan. Een stad zonder ziel, zonder geschiedenis, maar wel een paradijs voor iedere zelfbouwer. Want wie zijn eigen huis wil bouwen, vindt een warm onthaal in Almere. In een tijd waarin steeds meer ontwikkelaars onder druk komen te staan, biedt new town Almere de ruimte aan particulier opdrachtgeverschap. Op sommige plekken is echter zoveel vrijheid geboden, dat dit heeft geleid tot architectonische extravagantie. Maar ach, zeg nou zelf, vrijheid blijheid! toch?

Wednesday, February 29, 2012

Duo Penotti huis 2.0

'Wat ze in Aalst kunnen, kunnen wij beter' zullen ze in Rijswijk hebben gedacht. En dat klopt. Want oordeel nou zelf, dit huis heeft toch wel een heel erg hoog Duo Penotti gehalte?Tuesday, February 21, 2012

Welstand; onmisbaar of overbodig?


      Spierings, N. (2012). Welstand; onmisbaar of overbodig? Rooilijn, 45 (1), 60-65.

Thursday, January 19, 2012

alpha's vs. beta's

ik
ben
planoloog,
alpha
en
        ik
woon
in
een
authentiek
en
doorleefd
huis.


en daar ben ik stiekem best wel trots op.
Sunday, January 15, 2012

The transparant city 2.0

Een tijdje terug beschreef ik hier al eens dat het Nederlandse volk een sterke drang naar transparantie heeft. Wel nu, hier nogmaals een bevesting van hetgeen we eigenlijk al wisten. We gluren allemaal graag bij de buren.
Wednesday, January 11, 2012

Saturday, November 26, 2011

#welstand

Het Nederlandse welstandsbeleid is al jaren aan erosie onderhevig. Deze week kreeg welstand een nieuwe klap te verwerken. In een brief aan de Tweede Kamer werd namelijk medegedeeld dat welstandscommissies niet langer nodig zijn.  De implementatie van dit kabinetsstandpunt zal plaatsvinden bij de ontwikkeling van een nieuwe Omgevingswet. Vooruitlopend hierop zal er voor de korte termijn met een wijziging van het Besluit omgevingsrecht in worden voorzien dat  burgemeester en wethouders zelf kunnen bepalen in welke gevallen zij een advies  inwinnen omtrent redelijke eisen van welstand bij een welstandscommissie. Dit  betekent dat de huidige verplichting om in de omgevingsvergunningprocedure  altijd advies bij de welstandscommissie over een bouwplan in te winnen, wordt vervangen door een “kan-bepaling”. Was getekend, J.P.H. Donner.

De moord op de Utrechtse binnenstad

Saturday, November 12, 2011

GLOW 2011, Eindhoven


Michel Suk - TU/e
Artslide and Spectaculaires - Townhall
Xavier de Richemont - Van Abbemuseum
Afterlight - Molenstraat

Friday, November 11, 2011

Fuck the neighbours, we do it our way.

(C) Herman van den Boom
Handsome, charming, or just ugly? This is Belgium, love it or hate it. 
Click here to see more houses.

Saturday, October 22, 2011

Modi'in

Modi'in is a city in the Center District of Israel located approximately halfway between Jerusalem and Tel Aviv. The cornerstone for present-day Modi'in was laid in 1993. It is a modern planned city with high standards of urban planning. Environmental issues and future growth were taken into consideration from the early design stages. Large greenspaces were incorporated into the city's layout and comprise 50% of the area within the city limits. The long term projection of the ministry of housing is for the city to be home to 240,000 residents, thus becoming one of the largest localities in Israel. However, plans approved for the city thus far are for only 120,000 residents.


Modi'in by Niels Spierings
Bericht publiceren

Tuesday, September 20, 2011

De pracht en praal van een eigentijdse wereldstad

Michiel Wagenaar (2006) vroeg het zich ook af;
Hoe ziet een eigentijdse wereldstad er nou eigenlijk uit?

"Het antwoord daarop werd nergens zo overtuigend 
gegeven als in Parijs. Daar werd vanaf 1853 de 
vernieuwing van het slonzige centrum energiek aanpakt 
door Georges Eugène Haussmann, die een stelsel van 
ruime boulevards en avenues dwars door de bestaande 
bebouwing uithakte. Die ingrepen dienden niet alleen 
om de verkeerscongestie aan te pakken, maar werden 
ook ingezet als instrument van stadsverfraaiing. De 
kaarsrechte doorbraken dienden in veel gevallen als 
zicht-as op standbeelden of imposante gebouwen. 
Langs de flanken van de nieuwe boulevards verrezen 
in één ontwerp vormgegeven, 
symmetrisch gecomponeerde bouwblokken."Wagenaar, M.   (2006). Het Paspoort van Amsterdam. Rooilijn,  39 ( 6),  267. 

Monday, September 12, 2011

#diebergkomter

[0911]

Een gapend gat in het stedelijk weefsel
Wereldberoemd
Het schokte de wereld
Kippenvel
Nu een brandpunt van bouwactiviteiten
Langzaam groeiend
Reikend naar de wolken
Nieuwe glorie
Sunday, July 24, 2011

Colourful Ireland

Ierland bewijst dat onze angst voor paarse huizen totaal ongegrond is.
Sterker nog, het brengt juist kleur in het vaak grijze, regenachtige  straatbeeld.
Het wordt dan ook tijd dat deze 'Ierse toestanden' naar Nederland overwaaien.


Sunday, July 10, 2011

Wel of geen welstand; een dilemma

"Antwerpen, alles wat er in de moderne tijd bijgebouwd is, volgt de logica van het incident. Elk gebouw volgt zijn eigen voorkeur. Groen, paars, geel, hoogte, bouwstijl, het verschiet per pand. Dat maakt het verschil met Nederland, en het heeft iets dubbels. Soms is het foeilelijk, soms is de chaos charmant. Dat is België. Ik hou er wel van."  J. van der Lans

Moeten we in Nederland meer richting een Belgisch model, of toch niet? In veel gemeenten bestaat daarover momenteel discussie. Welstand blijft een hekel discussiepunt en vereist daarom op zijn minst een goede afweging, derhalve het afschaffen van welstand mogelijk een grote impact kan hebben op het ruimtelijke beeld van een stad of dorp. Een advies aan de gemeentelijke politiek is dan ook om niet klakkeloos over te gaan tot het intrekken van de welstandsnota, maar ook de mogelijke consequenties daarvan nadrukkelijk in overweging te nemen. Een misplaatst bouwwerk kan immers het ruimtelijk beeld voor de komende vijftig jaar 'ontcieren'.

Zie ook: Wel of geen welstand; een dilemma

Wednesday, July 6, 2011

Mozaïekstad

"Brussel is de vleesgeworden hoofdstad van de EU: eenheid in verscheidenheid. Als je helemaal opnieuw had mogen beginnen, had je het bouwwerk anders in elkaar gezet. Maar het is zo organisch gegroeid en die vele culturele verschillen maken het geheel ongelooflijk aantrekkelijk en waardevol. En ja, Brussel is het waard om te verdedigen. De wereld kan niet zonder." [Bas Eickhout]

Thursday, June 23, 2011

Menigeen zal  beamen dat Tilburg een lelijke, grijze en grauwe stad is, 
maar onderstaand gebouw is van ongekende schoonheid.Foto's: René Wit